Zielony Domaszczyn ma już stropy! - mieszkajlogicznie.pl