Postępy w Zielonym Domaszczynie

Intensywne prace budowlane są widoczne na każdym kroku, świadcząc o naszym nieustającym tempie pracy.