04.07.2022

Jak kupić dom

 • Pierwszy krok do nowego domu

  Pierwszym elementem, jaki należy niezwłocznie wykonać, jest rezerwacja lokalu, który chcemy kupić. Zazwyczaj taka wstępna rezerwacja zakładana jest przez Dewelopera na okres 3 dni. W tym czasie dobrze jest podpisać umowę rezerwacyjną.
  Umowa rezerwacyjna zapewnia naszym klientom rezerwację lokalu wraz z gwarancją jego ceny. Na podstawie tej umowy można rozpocząć procedurę uzyskania finansowania zewnętrznego (kredytu). Umowa zazwyczaj zawierana jest na okres 6 tygodni i obejmuje opłatę rezerwacyjną w wysokości do 1 % wartości przedmiotu umowy. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, kolejnym etapem, jest podpisanie umowy deweloperskiej.

 • Umowa deweloperska

  Umowa deweloperska jest jednym z ważniejszych elementów zakupu domu i jest zawierana w formie aktu notarialnego. Wraz z podpisaniem tej umowy dochodzi do wpisania roszczenia klienta do Księgi Wieczystej nieruchomości. Ponadto w umowie deweloperskiej ustalane są warunki zakupu - obowiązki Dewelopera i Kupującego, daty zakończenia robót budowlanych, daty przekazania kluczy do lokalu oraz umowy przenoszącej własność. Oprócz tego, w umowie deweloperskiej wskazany jest harmonogram płatności wraz z indywidualnym numerem rachunku powierniczego dla Klienta.

 • Mamy to!

  Po uzyskaniu przez Dewelopera pozwolenia na użytkowanie lokalu zostaje on wydany klientom wraz z pełną dokumentacją. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego można rozpocząć prace związanych z wykończeniem swojego wymarzonego lokum. Od dnia wydania lokalu rozpoczyna się bieg 5-letniej rękojmi.
  Ostatnią formalną kwestią, zamykającą cały proces zakupu, jest przeniesienie własności nieruchomości, które zawierane jest w postaci aktu notarialnego i to właśnie jest formalny moment zakupu wymarzonej nieruchomości. W umowie tej zawarty jest wniosek o założenie nowej Księgi Wieczystej dla nieruchomości oraz ustalany jest sposób korzystania z nieruchomosci wspólnej.
  Od tego momentu Klienci stają się pełnoprawnymi właścicielami zakupionej nieruchomości.