W Słonecznym Kiełczówku praca wre

Zadanie I – budynki zostały docieplone i pojawił się tynk na elewacjach. Na ukończeniu są prace instalatorskie. Zakończyliśmy prace ze stolarką okienną.
Zadanie II – budynku są w trakcie docieplania styropianem, trwają prace instalatorskie, a stolarka okienna jest zakończona.
Zadanie III – trwają prace nad zadaszeniem budynków
Zadanie IV – zakończyliśmy etap 0, czyli wykonanie ławy fundamentowej.
Zadania V – w przygotowaniu.