Nasze domy osiągnęły już wysokość docelową !

Ściany zewnętrzne zostały już wymurowane, aktualnie powstaje drewniana konstrukcja dachu.