08.05.2023

Jak ustawa deweloperska chroni klienta podczas zakupu domów?

Ustawa deweloperska to polska ustawa regulująca prawa i obowiązki deweloperów i nabywców nieruchomości. Jej głównym celem jest ochrona klientów podczas zakupu nieruchomości od dewelopera. Poniżej przedstawiam kilka zasad, które zapewniają ochronę klienta:

  1. Rejestracja działalności deweloperskiej: Deweloper musi być zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości, aby legalnie prowadzić działalność.
  2. Umowa deweloperska: Deweloper jest zobowiązany do zawarcia umowy deweloperskiej z klientem. Umowa powinna zawierać wiele szczegółów dotyczących transakcji, w tym m.in. kosztorys, terminy wykonania prac, zabezpieczenia wpłat i wiele innych.
  3. Ubezpieczenie: Deweloper musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku wad w budynku. Ubezpieczenie to chroni klienta w przypadku wad w budynku, które pojawią się po odbiorze.
  4. Gwarancja: Deweloper zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane prace budowlane na okres 5 lat od daty oddania nieruchomości do użytkowania. W przypadku stwierdzenia wad w tym okresie, deweloper jest zobowiązany do ich usunięcia.
  5. Konto powiernicze: Deweloper jest zobowiązany do utworzenia konta powierniczego, na którym klient dokonuje wpłat związanych z zakupem nieruchomości. Środki te są chronione przed wierzycielami dewelopera i są przeznaczone wyłącznie na cele budowlane.
  6. Odbiór nieruchomości: Przed przekazaniem nieruchomości do użytkowania, deweloper jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru technicznego, w trakcie, którego klient może zgłosić wszelkie wady i braki. Deweloper jest zobowiązany do ich usunięcia przed przekazaniem nieruchomości do użytkowania.

Wszystkie powyższe zasady są regulowane przez Ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tzw. ustawa deweloperska). Dzięki nim nabywca nieruchomości ma większą pewność co do jakości i bezpieczeństwa nabywanej nieruchomości.