Domaszczyn rośnie w oczach!

Wasze domy w Domaszczynie zaczynają piąć się w górę.

Przystąpiliśmy do wykonania ścian nośnych parteru.