04.02.2023

Bezpieczny Kredyt 2% okiem Eksperta, Moniki Sakowicz.

 • Co finansuje kredyt 2%?

  Przede wszystkim celem Bezpiecznego Kredytu 2% jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania lub domu.

  Mogą to być nieruchomości zarówno z rynku wtórnego, jak i nowe inwestycje oraz zakup działki bądź budowa domu.
  Jak każdy program, tak i ten ma swoje ograniczenia i nie wszyscy z programu będą mieli szansę skorzystać.

 • Dla kogo jest kredyt 2%?

  Tylko osoby, które nie mają i nie miały wcześniej mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

  W przypadku, gdy kredyt będzie udzielany małżonkom lub rodzicom co najmniej 1 wspólnego dziecka – warunek musi spełniać przynajmniej jedno z nich.
  Kolejnym ograniczeniem jest wiek kredytobiorcy. Z kredytu skorzystają tylko osoby do 45 roku życia. Single, napotkają na ograniczenie kwotowe – maksymalnie uzyskają wsparcie do 500 tys. złotych. Małżeństwa lub osoby wychowujące w gospodarstwie domowym co najmniej jedno dziecko będą mogły starać się o 600 tys. złotych, maksymalnie.
  Warunki programu BK2% to przede wszystkim stałe oprocentowanie na poziomie 2% (plus marża banku) przez okres 10 lat oraz raty malejące.

 • Zagrożenia programu BK2%, które widzi Pani Monika:

  -przy podobnych programach marża banków dla klientów korzystających z programów była dużo wyższa.
  -raty malejące wymuszają wyższą zdolność kredytobiorców i mają wyższą ratę niż przy kredytach z ratą równą.
  -jeśli oprocentowanie kredytu BK2% (w ciągu 10 lat dopłaty) będzie mniej korzystne niż inne oferty na rynku czy pojawi się „opłata” za np. przeniesienie kredytu do innego banku.
  -jest ryzyko, że program będzie miał ograniczoną pulę przyznawanych kredytów – nie wszystkim zainteresowanym uda się z niego skorzystać.
  -duże zainteresowanie programem spowoduje zwiększenie podaży, a ta prawdopodobnie spowoduje wzrost cen na rynku nieruchomości (zwłaszcza że teraz deweloperzy ograniczyli nowe inwestycje).